Despre noi - Scoala de soferi IRIZA Craiova

         ŞCOALA DE ŞOFERI IRIZA este o companie formată din oameni calificaţi cu o vastă experienţă în pregătirea cursanţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto. Societatea a avut grijă ca personalul să fie foarte bine instruit, motivat şi să aibă un nivel ridicat al conduitei profesionale şi al comportamentului. Înfiinţată în anul 2006, şcoala a ajuns astăzi o firmă apreciată de multă lume (făcând faţă cu succes concurenţei acerbe) deoarece răspunde cu profesionalism la cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor săi. Societatea se află într-un permanent proces de perfecţionare reînnoind parcul auto al şcolii prin achiziţionarea următoarelor tipuri de autovehicule:

     În prezent şcoala are angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată profesori de legislaţie rutieră şi cunoaşterea automobilului, instructori auto angajati, instructori auto PFA, 1 medic specialist de medicină generală.

       Suntem dotaţi cu săli moderne conform normelor Uniunii Europene, pentru efectuarea orelor teoretice, oferind posibilitatea cursanţilor noştri de a avea la dispoziţie toate materialele didactice necesare unei pregătiri de calitate (retroproiector, laptop, calculatoare, DVD, manuale de legislaţie rutieră, de prim ajutor, de cunoaşterea automobilului, de conducere ecologică, chestionare, CD-uri). Deţinem o reţea de 15 calculatoare dotate cu softul omologat pentru a realiza simularea examenului de obţinere a permisului auto.

       De asemenea, toate documentele şcolare se eliberează în mod gratuit de la secretariatul şcolii, oferind totodată ajutor în întocmirea documentelor necesare pentru dosarul de examen (în acest fel şcoala dispune de contracte de colaborare cu policlinici medicale şi laboratoare psihologice).